ماهی " اکسولوتل " (سمندر مکزیکی) را ببینید.

" سمندر مکزیکی " ، یا " اکسولوتل " ،
جانوری دوزیست از تیرهٔ ماهیان است ،
که به " ماهی راه روندهٔ مکزیکی " هم ؛
معروف است .
سمندر مکزیکی ، از خانوادهٔ سمندرهاست ،
با این تفاوت که این موجود ، کاملاّ ؛
وابسته به آب است .
وجود اندامی شبیه دست و پا ، این موجود را ،
به یک ماهی شگفت انگیز ، تبدیل کرده است .
سمندر مکزیکی ، توانایی بازسازی اندام های
خود را نیز ، داراست .
لارو وزغ ، ماهی های کوچک ، و حتّی ،
گوشت چرخ کردهٔ خام ،
از غذاهای این ماهی منحصر به فرد است