فیلمی از خواسته‌ها و نقدهای صریح دانشجویان امیرکبیر در روز دانشجو

در آستانه ۱۶ آذر - روز دانشجو - ایسنا پای صحبت‌های رک و خودمانی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر نشست تا گوشه‌ای از مشکلات، خواسته‌ها، انتظارات و دغدغه‌هایشان را به تصویر بکشد.