مازنی شاد

زیبا باش.در نوعِ خودت…
خداوند همه انسانها را منحصر به فرد افریده است.
خودت باش..خودهِ واقعی ◇گروه هنری آوا بند تقدیم میکند◇
این ویدئو زیبا تقدیم به نگاه پرمهرتون و دل پرمحبتتون(شلوارپلنگی 1_2)

(♡˙︶˙♡)

مازنی شاد](https://mahanmusic.net/songs-happy-mazandarani/)