تصفیه آب کانتینری

تصفیه آب کانتینری
https://abpaksazan.com/?p=3646
واحدهای نمک زدایی صنعتی مبتنی بر کانتینر معمولاً از یک سیستم مدیریت و نظارت قوی برای بررسی پارامترهای کیفیت آب در طول فرآیند تصفیه آب استفاده می کنند. واحد نمک زدایی ممکن است شامل تعدادی پمپ ، لوله ، فیلتر ، دیافراگم ، موتور الکتریکی ، شیرآلات و سایر دستگاه های ویژه باشد که برای اطمینان از عملکرد مطلوب جهت افزایش کارایی واحد پردازش ، باید هریک از آنها کنترل شود.
این واحدها برای کاربردهای استخراج ، استفاده موقت ، مراکز تولید ، مطالعات علمی و بسیاری دیگر از فعالیت های اقتصادی مناسب هستند.
مزایای عملیاتی
یکی از مهمترین مزایای دستگاه های اسکرابر کانتینر صنعتی این است که برای نصب آنها مقرون به صرفه نیست. این واحدهای نمک زدایی از زمان حمل و نقل کم و هزینه نصب کم برخوردار هستند.