نصب و تست سورتر پسته در کرمان- آی سورتر

این ویدیو نحوه عملکرد دستگاه سورتر هوشمند پسته آی سورتر، محصول شرکت دانش بنیان نوژان هنگام نصب در شهر کرمان را نشان میدهد. این دستگاه تمام اتوماتیک قادر است انواع پسته کجو، گو، نخودو، رزدو، دهن بست، خندان، لکه دار و ضایعات را با دقت و سرعت بالا سورت نماید و یک محصول مطلوب و قابل عرضه در بازار را به وجود آورد.
https://isorter.ir
09910670762