شاهکار دیزنی ؛ مستند متولد چین

فیلم مستند متولد چین شما را به مناطق وحشی و دورافتاده‌ی کشور پهناور چین می‌برد و تمرکزش بر روی آن دسته از حیواناتی است که در کشور چین نسلشان رو به انقراض می‌باشد و…
این مستند را در سایت سینمامارکت دانلود و تماشا کنید: https://www.cinemamarket.ir/p/5ae2