بارگیری 12عدد پلاگ فن پروانه استیل شرکت کولاک فن 09121865671

بارگیری 12 عدد پلاگ فن پروانه استیل شرکت کولاک فن ________
در مواردی که فقط قصد مکش و جابه جایی هوا یا پخش شدن یکنواخت گرما در محیطی ک نیاز به فشار نمیباشدرا دارند .از مدل های سانتریفیوژ و معمولا با پروانه رادیال بکوارد میباشد ک بدون هوزینگ مورد استفاده قرار میگیرد.این نوع فن برروی دیواره و در داخل فضای مورد تهویه قرار میگیرد و دو مزیت دارد:
1.نیازی به کانال ندارد و کل فضای و کل فضای تهویه پلنوم آن محسوب میشود
2.کانال تخلیه میتواند به هرقسمت دیوار فضای مورد تهویه متصل شود و لازم نیست در راستای فن باشد
موارد استفاده در:کوره های هوای گرم .کوره های مواد غدایی ...
☢☢☢
????مهندس سوری:۰۹۱۲۱۸۶۵۶۷۱
????خدمات پس از فروش:۰۹۱۲۴۵۹۸۲۸۴
????مدیر فروش:۰۹۱۲۶۸۵۱۱۹۲
????طراح و مشاور:۰۹۱۷۷۰۰۲۷۰۰
✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️
????‍????????‍????
وبسایت شرکت کولاک فن
https://www.koolakfan.com

ادرس : شیراز شهرک صنعتی حد فاصله میدان اول و دوم بلوار دانشجو خیابان دانشجو ۳ شرکت کولاک فن
✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️
#شرکتکولاکفن #مهندسسوری #اگزاستفنبدونصداولرزشبارنگاستاتیکبابرشلیزرطرح_المان
#فنسانتریفیوژطرح_آلمان