آهنگ خدا نکند حمید هیراد دانلود

دانلود آهنگ خدا نکند حمید هیراد
https://bamiseda.ir/?p=21304
سکوت سرد خانه و بی تابی شبانه و یک دل پر بهانه

و باران و حسرت شکست عاشقانه و حال من دیوانه و

بی رحمی زمانه و باران و حسرت نفهمیدی که عشق و

جان منی جان که چه گویم جهان منی نفهمیدی که بر دلم