حل تمرین فیزیک یازدهم (خازن) فصل 1 - بخش دهم - محمد پوررضا - همیار فیزیک

قسمت اول حل تمرین خازن و انرژی خازن از فیزیک یازدهم:

در این ویدئو پرسش 1-6، فعالیت 1-10، تمرین 1-12، پرسش 1-3، تمرین 1-2 و سوال 24 و 25 پایان فصل حل شده است.

مدرس: محمد پوررضا https://www.hamyarphysic.ir/blog

بخش دهم فصل به خازن اختصاص دارد که رابطه برای خازن ذکر شده‌ است. یکی از روابط، مربوط به رابطه ظرفیت خازن با بار الکتریکی و اختلاف پتانسیل دو سر خازن است و رابطه دیگر ساختمان خازن را بررسی می‌کند. در اینجا باید توجه داشته باشید که تنها در صورت تغییر ساختمان خازن، ظرفیت خازن تغییر می‌کند و دو حالت خازن متصل به باتری و خازن شارژ شده را باید به خوبی بیاموزید تا بتوانید در حل مسائل از مفاهیم مربوط به آن‌ها استفاده کنید. بخش آخر این فصل پرماجرا انرژی خازن را به ما آموزش می‌دهد که انرژی خازن سه رابطه دارد و شما عزیزان باید به خوبی بدانید که از هر رابطه در چه جایی استفاده کنید که این موضوع برگ برنده شما در حل مسائل مربوط به انرژی خازن است.