جایگاه سئو SEO در استراتژی های مارکتینگ کجاست ؟

سید حمیدرضا عظیمی در این ویدیو به بررسی اهمیت و جایگاه سئو در رویکردهای مارکتینگ پرداخته است. در این ویدیو میزان اهمیت سئو به دور از بزرگنمایی های رایج بیان شده است.
https://hamidazimi.ir