گوش الاغی ، چشم گربه ای ! .

سال گذشته ، با مصاحبهٔ رئیس انجمن جرّاحان
پلاستیک و زیبایی ، اعمال جرّاحی زیبایی ای ،
به نام " گوش الاغی و چشم گربه ای " ،
رسانه ای شد ، تا جایی که ، مجلس هم ،
به این موضوع ، ورود کرد و با تصویب قانونی ، انجام این نوع عمل را ، ممنوع نمود .
در این ویدئو ، ابتدا ، مصاحبه با "ترلان پروانه" ، بازیگر جوان سینما و تلویزیون را ،
مشاهده خواهید کرد ،
که شایعهٔ انجام این عمل را ، رد می کند .
در ادامه ، تحلیل مستند آقای رائفی پور ،
دربارهٔ خاستگاه ، و اهداف چنین رویکردهایی را
، خواهید دید .
استفادهٔ ابزاری از زنان ،
از تراژدی های روزگار ماست .