بریده فصل پنجم آموزش مبانی مهندسی برق 1

بریده فصل پنجم آموزش مبانی مهندسی برق 1
بیش از 11 ساعت آموزش مبانی برق 1 با کیفیت بالا، حجم کم و هزینه پایین در آکادمی نیک درس در اختیار مخاطبین قرار دارد.
بیشتر رشته‌های مهندسی همچون مکانیک، برق، شیمی و ... نیازمند دانستن اطلاعات کلی در مورد مهندسی برق هستند و در دانشگاه نیز آموزشی با این عنوان موجود است.
در این آموزش ابتدا با مفاهیم برق آشنا شده سپس به تحلیل مدار و روش‌های مختلف حل مدار الکتریکی پرداخته و در ادامه با مدارهای سه فاز آشنا می‌شویم.
ادوات الکترونیکی و طراحی و تحلیل مدارهایی مانند یک‌سوسازها را نیز آشنا خواهیم شد.
اگر در یک مدار الکتریکی دو عنصر ذخیره کننده انرژی داشته باشیم که به هیچ عنوان نتوان آن‌ها را ساده نمود به آن مدار، مدار مرتبه دوم می‌گویند. در این فصل مدار مرتبه دوم را مورد بررسی قرار خواهیم داد. مدار RLC را در شرایط ورودی صفر و حالت صفر مورد بررسی قرار خواهیم داد و معادلات مربوطه مانند ولتاژ خازن و جریان سلف را استخراج خواهیم نمود سپس پاسخ کامل را برای این مدارها را به دست خواهیم آورد.
---------------------
جهت تهیه کامل آموزش می‌توانید از لینک زیر اقدام نمائید.
https://nikdars.com/?p=3217
در صورت تمایل به تدریس در آکادمی نیک درس، مهارت‌های خود را در فرم همکاری با ما در وب سایت آکادمی نیک درس وارد نمائید.
https://NikDars.com