دانلود انیمیشن ۲۰۲۲ تیم زنکو به پیش قسمت ۳

خلاصه داستان: در انیمیشن تیم زنکو به پیش : داستان گروهی از کودکان است که برای کمک به دیگران و حل کردن مشکلات شهرشان، مخفیانه و با پوشش مبدل تلاش می کنند.