بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی کارکنان آموزشکده های خراسان شمالی

دانشگاه آزاد اسلامی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی (M.A)


موضوع
بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی کارکنان آموزشکده های خراسان شمالی
لینک دانلود متن کامل پایان نامه
http://77u.ir/?p=61590