بگو گوشم باهاته

محمدکاظم میرصانع نویسنده کتابهای ارتباط هوشمند و قلق ارتباطی است. او مدرس مهارتهای ارتباطی است و در وبسایت هدیه زندگی به آدرس www.hediehezendegi.com مهارتهای مفیدی را به روش کاربردی آموزش میدهد.
او در این ویدئو میخواهد بگوید که چطور یک شنونده حرفه ای باشیم؟
پیج اینستاگرام هدیه زندگی hediehezendegi@
دوره رایگانی شامل فیلم های آموزشی مهارتهای ارتباطی و کتاب "قلق ارتباطی" را از سایت هدیه زندگی به آدرس زیر دانلود کنید: www.hediehezendegi.com