یکی از دلایل عصبانیت مردها

اولین و مهمترین عامل عصبانی شدن مردها حالتیست در ذهن به نام ( تی هی ایماتی ) حفاظت در مقابل حس بد ، این قسمت از ذهن زمانی فعال می شود که یک اتفاق جدید مشابه اتفاقی باشد که در گذشته ....
مدیر مسئول مجموعه تولد طلایی،
بنیانگذار ذهن محافظ در جهان،
تنها استاد اونا ایوتا شی در ایران