تصاویری از مراسم یوم‌العباس در حسینیه اعظم زنجان

مراسم یوم‌ العباس در حسینیه اعظم زنجان