جدیدترین آمار ابتلا به کرونا در جهان

جدیدترین آمار ابتلا به کرونا در جهان تا امروز ۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰