آموزش اتوکد

توضیحات آقای احسان نعمت زاده در رابطه با دوره آموزش اتوکد در مجتمع فنی تهران نمایندگی نیاوران
اگر قصد یادگیری اتوکد را دارید، پیشنهاد می شود این ویدیو را مشاهده نمایید.