کارگاه آموزشی هوشمند سازی و IPTV در صنعت هتلداری در مجتمع اقامتی سیمرغ رامسر

موج افزار مهرگان کیش - برگزاری کارگاه آموزشی هوشمند سازی و IPTV در صنعت هتلداری در مجتمع اقامتی سیمرغ رامسر
ارائه کننده VINAK IPTV (تلویزیون تعاملی هتلی)
تلفن: 66523015-021
سایت: www.moojafzar.com
بهترین راهکارهای تلویزیونی را از ما بخواهید