نرم افزار کنترل تردد(کنترل دسترسی) فراگارد پلاک خوان ریدر برد بلند تشخیص چهره تشخیص اثر انگشت

فراگارد، نرم افزار جامع کنترل تردد شرکت فرافن سامانه آسیا با قابلیت مدیریت تردد با استفاده از تجهیزات کنترل تردد rfid و بیومتریک (تشخیص اثر انگشت، تشخیص چهره و ...) برای شناسایی اشخاص و ریدرهای برد بلند rfid و پلاک خوان برای کنترل تردد خودرو و مدیریت پارکینگ

مشاهده در سایت
https://faraafan.com/%d9%81%d8%b1%d8%a7%da%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9-%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d8%aa%d8%b1%d8%af%d8%af/

شرکت فرافن سامانه آسیا ارایه دهنده انواع دستگاه های کنترل تردد خودرو و دستگاه حضور غیاب
https://faraafan.com