دوره آموزشی ICDL در آموزشگاه آریا تهران

مدرک ICDL یا International Computer Driving License یک مدرک بین المللی است که توانایی افراد را در مهارت های هفت گانه کامپیوتری، تائید می کند. درواقع مدرک ICDL بین المللی فنی و حرفه ای به عنوان یک طرح آموزشی برای کمک به افراد در منزل و محل کار در نظر گرفته شده است. این مدرک به کارفرمایان نشان می دهد.
دوره icdl