سرلشکر سلامی: دیگر کسی در ذهنش هم فکر جنگ با ما را نمی‌کند

بخشی از صحبت های فرمانده کل سپاه در کنگره شهدای استان بوشهر