پیچ رولپلاک نمای ساختمان و تعمیرات نما

پیچ و رولپلاک سنگ نما با طناب , بدون داربست , بروش دسترسی با طناب ROPEACCESS


پیچ و رولپلاک سنگ نما با طناب , بدون داربست بوسیله طناب بمراتب بهتر و ایمنی تر نسبت به داربست میباشد.

چه از نظر هزینه و چه از نظر سرعت و انجام عملیات محکم سازی سنگ نما , خدمات راپل بصرفه تر میباشد.
https://khadamatenama.com/پیچ-و-رولپلاک-سنگ-نما-با-طناب/