خداحافظ ! .

سلام ای غروب غریبانهٔ دل
سلام ای طلوع سحرگاه رفتن
سلام ای غم لحظه های جدایی
خداحافظ ای شعر شب های روشن
خداحافظ ای شعر شب های روشن
خداحافظ ای قصّهٔ عاشقانه
خداحافظ ای آبی روشن عشق
خداحافظ ای عطر شعر شبانه ...

به احترام همراهی شما ، کانالی عمومی ،
در یکی از پیام رسان های معتبر ،
با همین نام (ashena20) ،
و همین پروفایل
(اندکی صبر ، سحر نزدیک است .) ؛
ایجاد کرده ام ، که با پیوستن دوستان ،
ویدئوهای حذف شده ،
به اضافهٔ بهترین نرم افزارهای اندرویدی ،
و مطالب دیگر ، در آن ،
منتشر خواهد شد .
نشانی ایمیل :
saharsabri20@gmail.com