آسمان پکن

این روزهای تصاویر زیبایی از آسمان آبی پکن بین کاربران شبکه‌های اجتماعی چین دست به دست می‎شود.در دو سه سال اخیر، آسمان پکن هیچ وقت تا این اندازه آبی نبوده. اما چرا؟