تگ کردن در اینستاگرام

تگ کردن در اینستاگرام یکی از ویژگی های پر کاربرد اینستاگرام میباشد و در نقاط مختلف اینستاگرام به کار گرفته میشود از عکس و ویدیو گرفته تا زیر کامنت ها میتوانید اکانت های مختلف و یا حتی اکانت خود را تگ یا به قولی منشن کنید به صورت کلی تگ کردن در اینستاگرام راهی برای نشان دادن و خبر دار کردن اکانت تگ شده و نمایش آن اکانت برای عموم میباشد شاید تا به حال یکی از دوستانتان را در یکی از پست هایتان تگ کرده باشید که به احتمال زیاد باعث ایجاد صمیمت بین شما منجر شده منظور از این مثال این است که تگ کردن در اکثر موارد باعث ایجاد صمیمیت و دوستی میشود و یا اکانتی را در زیر یک پست خاص تگ میکنید و با این کار در واقع ادمین آن اکانت را که ممکن است دوستتان باشد از آن پست خبر دار میکنید همانطور که گفتیم خبر دار کردن دوستانتان از یک مسئله خاص را نیز میتوان با تگ کردن در اینستاگرام امکانپذیر کرد.

https://inbo.ir/tag-on-instagram/