دانلود آهنگ دستمریزاد عشق خانه ات آباد عشق امین رستمی

دانلود آهنگ دستمریزاد عشق خانه ات آباد عشق امین رستمی

♫ ♫♫♫ ♫

بخند که خنده ات آرام برد از دل دیوانم بخند که خنده ات

آبیست بر این آتش جانم برقص که دنیا بر من و تو جز جفا

نکرده بخند که شاید این عشق ما را دوای درده دست مریزاد

عشق خانه ات آباد عشق مستی و دیوانگی دادی مرا یاد عشق

دستمریزاد عشق خانه ات آباد عشق مستی و دیوانگی دادی


دانلود آهنگ دستمریزاد عشق