صحبت‌ های رسول پناه در خصوص برانکو، بشار رسن، شجاع خلیل زاده و محمد نادری

رسول پناه: بشار قرارداد دارد و نمیتواند از پرسپولیس برود