دانلود مستند زمستان جمعیتی

مستند زمستان جمعیتی از مجموعه مستندهای حقیقت نوین اقتصادی به کارگردانی ریک اسکات می باشد که در 2 قسمت تهیه گردیده و به بررسی عواقب اقتصادی کاهش جمعیت بر اساس سیر تاریخی فرایند نزولی شدن باروری در دنیا می پردازد و تمام اطلاعات استفاده شده در این مستند بر اساس شاخص های جهانی و مراکز بین المللی میباشد