سیب خنده 2

سريال سیب خنده 2 - کارگردان : رضا عطاران - ۱۳۷۶ - ق 4 و 5 و 6 و 7 - جموعه تلویزیونی که برای گروه سنی کودک و نوجوان ساخته شده است مفاهیم اجتماعی را در قالب طنز بیان می‌کند.