دیجیتال مارکتینگ دقیقا چیست؟

دیجیتال مارکتینگ به منظور نظم بخشیدن و سهولت در عملکرد درگاه‌های اینترنتی ایجاد شده است که یکی از مهم ترین شاخه های در برگیرنده خدمات دیجیتال مارکتینگ، تمامی مجموعه هایی است که به منظور تجارت، وارد فضای دیجیتال شده اند.
خدماتی که در حوزه دیجیتال مارکتینگ ارائه می‌شوند برای عده‌ای از افراد هنوز نامفهوم یا ناشناخته هستند. اگر تا به امروز کسب و کار اینترنتی خود را راه اندازی نکرده‌اید و همچنان به شیوه‌های سنتی بازاریابی معتقد هستید، به احتمال زیاد چیز زیادی راجع‌به دیجیتال مارکتینگ و تاثیر آن نمی‌دانید. اجازه دهید معنی دیجیتال مارکتینگ را با ذکر یک مثال توضیح دهیم.

تصور کنید یک بیلبورد تبلیغاتی (با فضایی بسیار بزرگ‌تر از فضایی که بیلبوردهای واقعی به شما می‌دهند) در بهترین و شلوغ‌ترین نقطه شهر در اختیار دارید. مدت زمان در اختیار داشتن این بیلبورد نامحدود است؛ به عبارتی تا هر زمان که بخواهید می‌توانید از آن برای بازاریابی و تبلیغ محصولات خود استفاده کنید.
https://cafehdanesh.com/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF/