عوامل فیلم کوتاه قهوه فوری در جمع اصحاب رسانه

رویا منفرد دختر دانشجویی است که در پی رسیدن به آرزوهایش وارد فضایی میشود که میتواند مسیر زندگی او را تغییر دهد اما شرایط به گونه‌ای میشود که رویا بر سر دوراهی قرار می گیرد...