مصاحبه جذاب پویا واثق ملکی با رادیو صبا - اجلاس مدیران موفق ملی

مصاحبه جذاب پویا واثق ملکی - مدیر موفق ملی - و مدیریت مرکز آموزش های تخصصی هنر پویا اندیش را با رادیو صبا مشاهده می کنیم و مطالب مفیدی را در مورد کارآفرینی و قدم های اولیه را یاد می گیریم .
اطلاعات بیشتر در وب سایت های زیر :
وب سایت pouya vasegh maleki به فارسی :
https://vaseghmaleki.ir/
وب سایت pouya vasegh maleki به انگلیسی
https://vaseghmaleki.com/: