مبل فیدار

تاسیس ما فیدار در سال 1393 در تهران و در منطقه صنعتی خرمدشت توسط خانواده قادری تاسیس شد. در واقع کسب و کار ما یک کسب و کار خانوادگی هست و فرزندان ادامه راه 30 ساله پدر را پیش گرفتند.ابتدا با نام مبل وحید فعالیت خود را در یک کارگاه 100 متری شروع کردیم و با تلاش و پشتکار و به کمک مشتریان عزیز خود موفقیت هایی بدست اوردیم که میل ما را برای ادامه راه بیشتر و بیشتر کرد.
وبسایت : https://moblefidar.com