يخچال فريزر 20 فوت بالا پایین امرسان مدل BFN20D-MTP

بررسی کامل مشخصات يخچال فريزر 20 فوت بالا پایین امرسان مدل BFN20D-MTP برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید :
https://bahar.store/product/%d9%8a%d8%ae%da%86%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%af%d9%84-bfn20d-m-tp-%db%8c%d8%ae%d8%b3%d8%a7%d8%b2/