سوله بهداشتی - 22220266-021

ممکن است نام سوله بهداشتی به گوش شما خورده باشد و یا در جستجوهای خود به نام این سازه بر خورده باشید. همان طور که از نام این سازه پیداست، سوله بهداشتی نوعی از انواع سوله است که به لحاظ کاربری و نوع رسالت اجرایی مجموعه، از الزامات و تمهیدات بیشتری می بایست تبعیت نماید.
بانک سوله ایران - 22220266-021