محسن هاشمی‌: ۱۴۰۰ شهردار هم نمی‌توانم بشوم!

محسن هاشمی‌ رفسنجانی، رئیس شورای شهر تهران گفت: نمی‌توانم در انتخابات ریاست جمهوری یا شورای شهر کاندیدا شوم. شهردار هم نمی توانم بشوم!