سه روش افزایش مشتری برای رستوران

در این ویدئو سه روش ساده ولی خیلی موثر رو برای فروش بیشتر در شرایط سخت بیان شده است.

من محمد رضایی هستم و قصد دارم در مورد بازاریابی، برندسازی و سیستم سازی در صنعت رستوران‌ تجربیاتم رو در اختیار شما قرار بدم.
www.restomark.ir
09361987619