خلاصه کتاب فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه اسفندیار فرج وند

خلاصه کتاب فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه اسفندیار فرج وند+تست.برای دانلود نسخه پی دی اف فایل بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
http://fileandish.ir/product/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D8%A7-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87/