آبنما بالرین هایپرسان تهران www.Abonoor.ir

صب و راه اندازی آبنما موزیکال بالرین هایپرسان تهران با همکاری گروه فنی این شرکت درابتدا جهت آشنایی تئوریک با آبنما بالرین تعریفی از آبنما بالرین خدمت شما ارائه می کنیم: آبنما بالرین به آبنمایی گفته می شود که بتوان در آن هر گروه افکت خطی دیوار آب را به تنهایی کنترل کرده، با آب اشکالی از قبیل کوه،کوه برعکس،موج مکزیکی،موج سینوسی و... ایجاد کرد. آبنما بالرین تهران با همکاری گروه فنی این شرکت به بهره برداری رسیده است. این آبنما شامل ده گروه فرکانسی و رنگی مجزا است وهر گروه شامل 22عدد نازل و 11 عدد چراغ می باشد.این پروژه به صورت هارمونیک و موزیکال طراحی شده است که می توان آن را به 4 روش مختلف زیر براحتی برنامه ریزی و استفاده کرد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.Abonoor.ir مراجعه نمایید.