ویژگی های لباسشویی اسنوا

اولین ویژگی وجود درب دوم جهت اضافه کردن لباس های جا مانده است که می توانید در هنگام کار ماشین لباسشویی اگر لباسی جا مانده است به آن اضافه کنید. دومی ویژگی موتور بدون تسمه و بدون لرزش دایرکت درایو است.
جهت اطلاع بیشتر از ویژگی های لباسشویی اسنوا سری واش این واش می توانید به سایت انتخاب سنتر مراجعه کنید.

https://www.entekhabcenter.com/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7/