آزمایش تومورهای سینه برای تشخیص سرطان پستان

بخش چهارم از قسمت پنجم از سری ویدئوهای مرکز تصویربرداری دکتر وهاب آقایی با موضوع سرطان پستان را مشاهده می کنید. در این بخش با چگونگی آزمایش نمونه های برداشته شده از سینه، توسط پاتولوژیست آشنا می شوید. همچنین مشاهده می کنید که چگونه یک پزشک نوع، درجه و وضعیت تومور موجود در پستان را از طریق آزمایش سلول های سینه تشخیص می دهد.
برای آشنایی بهتر با سرطان سینه به شما پیشنهاد می کنیم بخش اول از مقاله " ماموگرافی چگونه انجام می شود؟ " را مطالعه بفرمایید. همچنین برای مشاوره رایگان و تفسیر رادیولوژی و سونوگرافی می توانید به سایت دکتر وهاب آقایی www.drvahabaghai.com مراجعه کنید.