صنایع غذایی

مهندسی صنایع غذایی شامل کلیه عملیاتی است که پس از صید یا برداشت محصولات زراعی و باغی و یا ذبح دام انجام می شود.
و مواد خام را به ماده غذایی آماده مصرف تبدیل می کند.
یک مهندس صنایع غذایی هدایت، نظارت و مسوولیت فنی واحدهای تولید و فرآورده های مختلف غذایی را بر عهده دارد.
متخصصین این رشته به طور خاص به اجرای عملیات تبدیل مواد غذایی، نگهداری محصولات کشاورزی، کنترل کیفیت و کمک به طراحی و بهینه سازی خطوط تولید در کارخانه های مورد نظر می پردازند.
از آنجا که کانادا یکی از مهم ترین کشورهای تولید کننده و صادر کننده محصولات کشاورزی است، این رشته مهندسی در آن بسیار پر رونق می باشد.
مهاجرت مهندسین صنایع غذایی به کانادا را می توان از دو روش اکسپرس انتری و کارآفرینی پی گرفت.
https://rahpouyan-mohajer.ir/food-industries-engineers-immigration-to-canada/