ساخت اسکلت فلزی - 22220266-021

همزمان با پیشرفت دانش فنی بشر، ساخت اسکلت فلزی و آلیاژی نیز کم کم مورد توجه قرار گرفت و شاید اولین کاربرد آن را بتوان در ساخت انواع مختلف پل ها دید که معمولاً در دهانه های متوسط یا بزرگ، بر روی رودخانه ها و مسیل ها ساخته می شدند تا کار عبور و مرور مردم و حمل بار با سهولت بیشتری اتفاق بیفتد.
بانک سوله ایران - 22220266-021