فلزیاب تست بدون طلا

فلزیاب تست بدون طلا
تست فلزیاب بدون طلا یا فلز فلزیاب بر روی دیگر فلزات به غیر طلا در عمق در روش ثابت بودن سرجستجوگر و حرکت فلزات در زیر یا جلو سرجستجوگر نشانه قدت تفکیک طلا در ان فلزیاب نمی باشد و خیلی از فلزات مانند استیل و نیکل و الومینیم و روی و مس برای فلزیاب ساختار الکترونی میدان الکتریکی طلا را نداشته و برای همین است که فلزیاب مغناطیسی مانند فلزیاب پالسی PI یا فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO یا دستگاه مغناطیس سنج از نوع مگنتومتر یا مگنتی یا تسلا بر روی طلا تست نمی نمایند یا بدون طلا GOLD در عمقق تست مینمایند یا بر روی دیگر فلزات تست مینمایند.

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز
آدرس:تهران،تهرانپارس،اتوبان باقری،خیابان216غربی،بسمت اردیبهشت،پلاک34---
09123800094
—---
09126270600