توضیحات استاد رائفی پور درباره عید بیعت |مراسم 26 آبان 97 در ایران اسلامی

توضیحات استاد رائفی پور درباره عید بیعت |مراسم 26 آبان 97 در ایران اسلامی


توضیحات را در سایت مصاف یا عید بیعت بخوانید ...

سایت مصاف » http://masaf.ir
جدول یک آدرس های محل برگزاری در شهرهای مختلف | بروزرسانی اطلاعات تا 23 آبان
http://bayanbox.ir/view/7654594158391908503/13970823-01.jpg

جدول دوم | بروزرسانی تا 23 آبان ... »»
http://bayanbox.ir/view/7785259811080596164/13970823.jpg


منبع سایت مصاف و کانال مصاف در سروش » @masaf