تیزر تبلیغاتی صنعتی شرکت پاکسان مجمع عمومی سال 1399

که به منظور شرح عملکرد سالیانه شرکت تهیه گردیده است؛ از جمله موارد مورد استفاده در این تیزر #اینفوگرافی و گوینده حرفه‌ای است.
در این #تیزر_صنعتی #تبلیغاتی، به دست‌آوردهای شرکت پاکسان هم اشاره گردیده است.

پاکسان به سلامت خانواده می‌اندیشد.