چهار تفکر اشتباه در خصوص ماژول PPK

اگر شما هم فکر میکنید که با نصب ماژول PPK همه چیز تموم میشه و به یک نقشه بردار حرفه ای تبدیل میشید، این ویدئو رو تا انتها ببینید.

برای دیدن آموزشهای بیشتر در خصوص فتوگرامتری برد کوتاه و نقشه برداری با پهپاد به وبسایت www.maan.ir مراجعه کنید.