آیا هزارپا های خانگی گاز می گیرند؟ | سم قوی برای دفع هزارپا از خانه

هزارپاهای خانگی موجودات تهاجمی نیستند و همواره خود را از دید انسان ها مخفی می کنند. با این وجود در شرایط احساس خطر و برای دفاع از خود می توانند انسان را بگزند. با وجودی که آرواره های برخی انواع هزارپاها بسیار ضعیف است و نمی توانند وارد پوست انسان شود، گونه هایی وجود دارند که می توانند انسان را دچار آسیب های جدی کنند. درد ناشی از گزش هزارپای خانگی دردی مشابه نیش زنبور به وجود می آورد. محل گزیدگی معمولا قرمز و متورم می شود اما خیلی راحت و سریع می توان با یک کمپرس آب سرد آن را رفع کرد. با اینحال وجود آنها در خانه می تواند، عوارض و مشکلاتی را به وجود بیاورد. برای از بین بردن هزارپاها در خانه با میهن سم در ارتباط باشید. 09145562020 و 04432251817 _ www.mihansam.com